Hírek, újdonságok

Energetikai tanúsítvány - a lakás zöldkártyája

Energetikai tanúsítvány - a lakás zöldkártyája

Az energetikai tanúsítványt elsősorban új épületek építésekor, valamint eladásakor illetve bérbeadásakor kell elkészíttetni.

Nem szükséges tanúsítvány:

1. üdülő
2. ideiglenes létesítmény
3. műemlék és helyi védelem alatt álló épület esetében.

Mi az energetikai tanúsítvány?

Az európai előírások szerint a használt lakásokra is el kell készíteni

az energetikai tanúsítványt, amely a ház egy négyzetméterére jutó éves

energiaszükségletet tartalmazza, majd egy skála szerint ugyanúgy

betűjellel kell ellátni a lakásokat is, mint a háztartási gépeket.

energiafogyasztás skála. A tanúsítvány

megmutatja, hogy milyen az adott épület energiafogyasztása. A skála a

legkedvezőbb "A+" kategóriától a legkedvezőtlenebb "I" kategóriáig

terjed. Emellett hasznos üzemeltetési tanácsokat ad a tulajdonosoknak,

és egyben rámutat a lakás energetikai szempontból gyenge pontjaira.

Lakásvásárló, lakásbérlő számára egyaránt fontos, hogy tisztában legyen

a lakás energetikai tulajdonságaival, hiszen ez nagyban befolyásolja a

lakás fenntartási költségét. A tanúsítás bevezetése az ingatlanpiacnak

is érdeke, mivel objektív összehasonlítást tesz lehetővé a lakáspiacon.

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban történik. Ez a

kivitelezési tervdokumentációhoz tartozó energetikai számítás és a

felelős műszaki vezető igazoló nyilatkozata alapján készül. Meglévő

épületek esetében is alkalmazható az egyszerűsített eljárás módszere.

Ekkor az eljárás menete megegyezik az újonnan épített ingatlanéval.

Amennyiben a szükséges tervek nem állnak rendelkezésre, – például

elveszett a tervdokumentáció vagy jelentős átalakítás történt –

helyszíni vizsgálatot kell végezni.

Egyszerűsített tanúsítási eljárás alkalmazható akkor is, ha egy

épületben egy lakás már rendelkezik energetikai tanúsítvánnyal. Ilyen

esetben a tanúsítvánnyal rendelkező megoszthatja bizonylatát a többi

lakóval, és a szakértőnek csak a különbségeket kell megállapítania.

Az energetikai tanúsítvány készíttetésének költsége magánszemélyek

esetében az ingatlan eladásakor elismert költségnek számít, cégek

esetében pedig az adóalapot csökkentő tényező. A tanúsítás költsége a

tanúsításra fordított munkaidőtől és a tanúsítási feladattól függ.

Mikor szükséges készíttetni?

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energetikai

tanúsításának feltételrendszerét.

Kötelező az épületenergetikai tanúsítvány

* Az új építésű épületek, rendeltetési egységek esetén az

energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől a használatba

vételi eljárás megindításáig kötelező. Felújítási pályázatoknál szintén

kötelező a tanúsítvány kiállítása.

* Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az

energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező az alábbi

esetekben:
- ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy
- egy évet meghaladó bérbeadás.
* 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű,

állami tulajdonú közhasználatú épület esetén a tanúsítvány készítése

szintén 2009. január 1-től kötelező, függetlenül attól, hogy az adott

építmény új építésű vagy meglévő.

Nem kötelező az épületenergetikai tanúsítvány
Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási

kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

* az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
* az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
* a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
* a hitéleti rendeltetésű épületre;
* a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a

jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi

építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
* a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
* azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó

belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb,

mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere

szükséges, illetve alakul ki;
* a műhely rendeltetésű épületre;
* a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás

célját szolgáló – sátorszerkezetekre.


Mi kell a tanúsítványhoz?

A tanúsítvány elkészítéséhez az épület tervrajza és néhány további adat

szükséges, melyeknek tartalmaznia kell az épület:

* építési idejét
* tájolását
* szerkezeteinek rétegrendjeit
* rendeltetését (lakóépület, közösségi épület, oktatási épület)
* tényleges használati módját (folyamatos, szakaszos, személyek

száma, tartózkodási ideje, helyiségek eltérő használata, stb)
* falainak anyagát, fajtáját, minőségét (hagyományos tégla, panel,

blokktégla, ytong, stb.)
* szerkezeti elemeinek méretét: külső határoló falak, fűtött teret

határoló falak, födém, pincefödém, mennyezet, tető (felület, alapanyag,

szigetelés, stb.)
* nyílászáróinak tulajdonságait: méretek, milyen égtáj felé néznek,

üvegfelületek méretei, minősége, keretek anyaga
* hasznos alapterületét nm-ben: alapterület, fűtött alapterület,

fűtött belső tér felülete, helyiségek mérete
* fűtési rendszerének fajtáját (fa tüzelés, villany, gázkonvektor,

központi fűtés, stb.)
* fűtési rendszerének korát, teljesítményét
* melegvízellátás, szellőzés megoldásait, adatokat az épület

szélvédettségéről, benapozásáról, árnyékolási módjáról
* egyéb tulajdonságait (pl. utólagos szigetelés)

Forrás: baudocu.hu