Hírek, újdonságok

Fa és műanyag nyílászárók szellőzése

Fa és műanyag nyílászárók szellőzése

Minden jó megoldásnak vannak hátrányai. Így van ez az új, jól záródó fa és műanyag ablakokkal, nyílászárókkal is. Az ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók tökéletesen záródnak, nincs huzat, meggátolják, hogy a réseken megszökjön a meleg, viszont ezzel megszüntetik a lakóhelyiségek légcseréjét is, ami egyébként szükséges lenne.

Életvitelünkből adódóan a levegőben fokozatosan nő a páratartalom, amit csak kellő szellőztetéssel lehet megszüntetni. Ha ez nem megfelelő, könnyen a falak penészesedését, foltosodását idézheti elő, különösen a nem kellően szigetelt falú épületeknél. Igen ám, de miként lehet ezt a jól záródó ablakoknál optimálisan megoldani? Ezt a problémát az ablakszellőzők, pontosabban a légbevezető szerkezetek oldják meg, mégpedig szinte automatikusan.

Új résszellőző állás az ablakokon

A csukott ajtók, ablakok, erkélyajtók, különböző nyílászárók belső oldalára szerelt légbevezetőkkel lehet pótolni a friss levegőt. A túl intenzív szellőztetés problémája ma már csak a régebben beépített, vagy kicserélt korszerű ablakoknál okoz problémát. A régi ablakokon ezt a rosszul záródó ablakszárnyak melletti rések intenzíven elvégzik. Az új vasalatú műanyag- és fa ablakoknál a szellőzés megteremtésére ugyanis már eleve van egy ún. résszellőző állás is, amely lehetővé teszi az ablak szellőző funkciójának használatát. Ezt az ablakszárny bukó állásában 1 cm szélesre nyitásával lehet elérni. A résszellőző ablakszárny-állást a kilincs felső állása előtti helyzetében lehet beállítani és egyben rögzíteni.
A szellőzés ideje azonban tőlünk függ, és ez nem mindig ideális, különösen a fűtési idényben lehet gazdaságtalan, vagy nem elégséges. Ez a megoldás azonban még mindig előnyösebb, mintha a szellőztetéshez a szokványos bukó funkciót vennénk igénybe. Az ideális és a belső páratartalomhoz igazodó szellőzési időt azonban csak higrométer segítségével lehet behatárolni, e nélkül nagyon is esetleges, bizonytalan és körülményes is a szellőzéshez szükséges idő megállapítása.
A régebbi, résszellőzéssel még nem rendelkező, de korszerű ablakok és egyéb nyílászárók szellőzésének a javítására manuálisan nyitható és zárható légbevezető is pótolhatja az ablak résszellőző funkcióját, ám annál nem nyújt semmivel többet. A szellőztetés ideje ennél sem szabályozott, viszont a bukó ablakálláshoz viszonyítva alig érzékelhető a levegő frissítése. Felszereléséhez az ablakba mart átvezető nyílások szükségesek, amelyek szerencsére utólag is kialakíthatók.

Higroszabályozós légbevezetők

A páradús levegőjű helyiségekben a falak bepenészedhetnek. A páraérzékelős technológia a szabályozott szellőzés korszerű, megbízható és automatikusan működő megoldása. A páratartalom ugyanis jól jelzi a levegő szennyezettségének a mértékét. A páraérzékelős légbevezetők így az adott helyiségben a belső relatív pártartalom alapján szabályozzák a bevezetett friss levegő szükséges mennyiségét. Az ablakszellőző elemek folyamatosan és optimálisan működnek, mindig a megfelelő mértékben nyitnak utat a friss levegőnek.
Az érzékelők működésekor az anyagok nedvesség hatására történő megnyúlását, illetve a szárazabb levegő hatására történő összehúzódást használják ki. A légbevezetőkben ugyanis 8, illetve 16 rétegű poliamid pántköteg van, amely egy vagy több zsalut mozgat. A zsaluk szabályozzák az ablakszellőzőn beáramló friss levegő mennyiségét a mindenkori belső páratartalom függvényében. Minél nagyobb a belső páratartalom annál jobban nyitnak a zsaluk. A légbevezetők érzékelője csak a belső pártartalmat érzékeli, a beáramló friss levegőtől el van szigetelve, tehát annak nedvességtartalma, vagy hőmérséklete a légbevezető zsaluinak működését nem befolyásolja.

Az ablak légbevezetők csak a friss levegőt engedik a lakásba. A lakásokban gyakran az alapos és intenzív szellőztetésnek tulajdonítják az ilyenkor bekövetkező jelentős hőveszteséget, ami igaz is. A higroszabályozású nyílászáró szellőzők esetében viszont jelentős energia takarítható meg, hiszen csak az optimális mértékű légcserét teszi lehetővé, mégpedig csak akkor, amikor az indokolt. Szélsőséges hideg esetén egy tolóretesszel a beömlő nyílás le is zárható. Külön megemlítendő, hogy a külső esővédők egyben akusztikus zajcsökkentőként is funkcionálnak, ami a nagy forgalmú utak mentén a zajterhelést is jelentősen csökkentik. Ezek a korszerű ablak légbevezetők jelentős energia-megtakarítást eredményeznek, és felszerelésükre szerencsére még utólagosan is mód van.

Típusváltozatok és kiválasztásuk

Mivel több típus is beszerezhető kézenfekvő a kérdés, hogy melyiket válasszuk? Ezt Várnagy Elemér, az A-ablak Kft. szakértője szerint a helyiség légköbmétere, a használati módja és fűtése alapján ajánlatos meghatározni. Tapasztalata szerint célszerű mindig a nagyobb hozamú ablak légbevezetőt választani, mert a lakóhelyiség használata változhat, a nagyobb hozamú légbevezető pedig a megnövekedett páratartalmú légteret is képes átszellőztetni.

A nyílászáró légbevezetők felszereléséhez a szárnyba és a tokba mart átvezető nyílások szükségesek. Ha pedig a lakóhelyiségben nyitott égésterű gázkészülék van, akkor csak nem zárható és növelt minimum-hozamú nyílászáró légbevezetőket célszerű alkalmazni. Ezek ugyanis a nyílt égésterű gázkészülékek működéséhez szükséges égési- és szellőző levegő utánpótlását is képesek biztosítani. Arra azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy az ablak légbevezetők megoldják ugyan a friss levegő beáramoltatását, viszont az elhasznált levegő elvezetéséről gondoskodni kell. Ezt csak egy komplett szellőztetési rendszer kiépítésével lehet ideálisan megoldani.
Ami pedig a beépítésüket illeti, azt már az új ablak megrendelését követő helyszíni felmérés alkalmával ajánlatos jelezni, hogy a helyiség adottságai alapján lehessen meghatározni a megfelelő légbevezetők típusát a fűtőkészülékre is tekintettel. Új építésű létesítményeknél ezt a gáztervet készítőnek kell meghatároznia. Az utólag beépítendő  nyílászáró légbevezetők beszereléséhez természetesen nyílást kell marni az ablakba, ami a helyszínen, a légbevezetőhöz igazodóan is elvégezhető, ám ezt nem minden ablakos cég vállalja. Ilyen esetekben olyan céget kell keresni, aki ezt felelősséggel és garanciával hajlandó elvállalni.  

Forrás: ezermester.hu

(A Áronház Kft. vállalja a fa és műanyag nyílászáróba építhető, hygro légbevezetők, utólagos, szakszerű beépítését.)