Hírek, újdonságok

Tíz kérdés és tíz válasz a műanyag ablakokról, nyílászárókról II.

Tíz kérdés és tíz válasz a műanyag ablakokról, nyílászárókról II.

Kérdések és válaszok a PREMIER Ablakrendszerektől. Műanyag és fa ablakok, nyílászárók, bejárati ajtók, erkélyajtók,tolóajtók, szellőzés, termoplasztikus üveg távtartó(TPS), ablak szabványok, osztólécek

Mindenki újrafeldolgozásról (recycling) beszél. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban a műanyag-ablakoknál?
Napjainkban megvizsgálják és előkészítik az újrafeldolgozás különböző lehetőségeit, egészen a kiinduló anyagok újraelőállításáig. Az ablakgyártás hulladékait már régóta beviszik az anyagkörforgásba, újabban az ablakprofilokhoz is használják fel őket.

A modern műanyag többnyire régi épületeken is érvényesül. Nem ellentmondás ez?
Egyáltalán nem. A műanyag-ablakok nagyon is jól "alkalmazkodnak" a régi épületekhez. A régi épületek ablakai gyakran ugyancsak hiányosak. S az is érthető, hogy az építtetők mindenkit megelőzve, korszerű anyagokhoz nyúlnak. Így a korszerű épületfizika a ház legérzékenyebb részébe kerül, megvéd a zajtól és hosszútávra nézve csökkenti a fűtés és karbantartás költségeit. A rendkívül változatos rendszertechnológia gyakorlatilag minden elképzelhető ablakformát – a legpontosabb részletekkel – megvalósít, anélkül, hogy a régi képet megbontaná. A termoplasztikus alakíthatóságnak köszönhető, hogy a műanyag-profilok minden fajta ívhez gyárthatók,- méghozzá a lehető legolcsóbb árakon.

Mivel biztosítja a PREMIER Ablakrendszereknél a minőséget?
Egy rövid pillantás a gyártásra, a kutatásra és a minőségellenőrzésre megmutatja hogy a PREMIER Ablakrendszereknél vizsgálati-, gyártási folyamat van. Minden fokozatban ellenőriznek: a beszállított nyersanyagoktól kezdve, a szélsőséges klímazónákba beépített ablakokig. Független vizsgálóintézetek rendszeres vizsgálatai igazolják a nagy gondosságot.

Nem minden műanyag-ablak egyforma?
Nem, belül még a külsőleg teljesen azonos ablakok is eltérhetnek egymástól. Ugyanez áll a műanyag minőségére, szilárdságára, tartósságára, a szerkezet és a feldolgozás minőségére, a profilképzésre, valamint a tömítő rendszerekre és ezek sokféleségére. Ugyancsak döntő szerepet játszik a helyes szerelés és a szakszerű épületcsatlakoztatás.

Miért halljuk olyan gyakran, hogy "rendkívül ütésálló"?
A PVC alakítómasszákat "normálisan ütésálló", "fokozottan ütésálló" és "rendkívül ütésálló" osztályokba sorolják. A PREMIER Ablakrendszerek felülmúlják a legmagasabb osztály értékeit is. Az állékonyság határozza meg melegben és hidegben az ablak viselkedését, illetve minőségét. Ettől függ a sarokszilárdság is.

Tulajdonképpen milyen stabilak a PREMIER Ablakrendszerek ablakai?
A műanyag profilokat nagyméretű fémprofilokkal erősítik. A statikai terhelhetőség megfelel a magasházak kemény követelményeinek. Az ablakok a legerősebb zivatarban is hézagmentesek és csapóeső biztosak maradnak hosszú távon is. A PREMIER ablakok minden – nemzeti és nemzetközi – szabványnak és irányelvnek megfelelnek. Egy további előnyük a rendkívüli sarokszilárdságuk. A PREMIER ablakok hihetetlenül ütésálló műanyagát a sarkokon saját anyagával hegesztik, ragasztóanyag nélkül. A homogén anyag olyan, mintha egy darabból lenne és mind mechanikailag, mind esztétikailag a lehető legjobb megoldást képviseli.

Van állékonysági vizsgálata a PREMIER Ablakrendszereknek?
Igenis van. Időről-időre mindig kibontanak egy régi ablakot, hogy hosszú távú vizsgálatokat végezzenek rajta. A PREMIER ablak hosszú-hosszú évekig nem igényel karbantartást vagy javítást. Ennek ellenére minden tekintetben teljesen működőképesnek és anyagfáradástól mentesnek. Még a tömítések is kiállják az idő próbáját.

Van olyan speciális kutatóközpont, amely ablakokkal foglalkozik?
De mennyire, hogy van! Pl. az Institut für Fenstertechnik (Ablaktechnikai Intézet), a Süddeutsche Kunstoff-Zentrum (Délnémet Műanyagközpont), az Institut füre Bauen mit Kunstoff (Műanyaggal való építkezés Intézete) és mások. A kutatás mellett első helyen áll a profil és ablak minőségellenőrzése, valamint a rendszerek alkalmassági vizsgálata. Ezek a semleges ellenőrzések egészítik ki a belső minőségbiztosítást. Magyarországon az ÉMI biztosítja a vásárlókat a megfelelő minőségről.

Léteznek ablak-szabványok, ablak-irányelvek?
Léteznek. Ezzel teremtik meg az előfeltételeket az értékes termékek számára, kezdve a profiltól, az ablakon keresztül, egészen a szakszerű beépítésig. A PREMIER ablak nemcsak hogy kielégíti a számos, teljesítményével szemben támasztott igényt, hanem meg is haladja őket.

Szabványok rögzítik a következő tényezőket:

az anyagot
az ütésállékonyságot
a fényállóságot
a hőállóságot
a csapóeső állékonyságot
a statikát
a tömítéseket
az üvegbeépítést
a hővédelmet
a zajvédelmet
a hézagtömítést
a karbantartást

Mit szólunk az osztóléc divathoz?
Itt az ablakoknak az eredeti építészethez, a városképhez való viszonyulása a döntő. Amennyiben ott dominál az osztóléc, akkor újból osztóléces üvegezést kell alkalmazni. Ezzel szemben viszont általában elutasítandó a korszerű épületek nagyfelületű üvegezéseinek osztólécekkel való felaprózása.

Van különböző kínálat osztóléces ablakokra - a pénz tekintetében is?
Osztóléces ablakokat a lehető legkülönbözőbb szerkezeti kivitelekben kínálnak, amelyek ráfordításukban is merőben eltérnek egymástól, és ennek megfelelően nagy árkülönbözetet jelentenek. A PREMIER Ablakrendszerek rendszerkínálatai az értékes üvegosztó léctől a kedvező áru, duplaüvegezésen belüli lécrácsig terjednek.